Fyzioterapie

Terapeutické postupy

Diagnostika pohybového aparátu

Edukace vhodných pohybových návyků a škola zad

Techniky měkkých tkání a mobilizace

Korekce vadného držení těla a svalových dysbalancí

Cvičení k zmírnění bolestí pohybového aparátu

Cvičení na skoliózu, plochou nohu, vbočený palec

Obnova pohybových funkcí po úrazech a operacích

Terapie a prevence zranění z přetížení

Techniky viscerální terapie

Kinesiotaping

Flossband

Terapeutická jóga

Kompenzační a zdravotní cvičení